Wyrok SA w Łodzi z dnia 20.12.2023 r. (sygn. akt I ACa 2031/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20.12.2023 roku, sygnatura akt I ACa 2031/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. SSA Michał Kłos, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 15.07.2022 roku (sygn. akt I C 545/20) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami