Wyrok SA w Łodzi z dnia 19.01.2024 r. (sygn. akt I ACa 1362/23) pozwany: PKO BP S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19.01.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1362/23, pozwany PKO BP S.A. SSA Wincenty Ślawski, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 03.03.2023 roku (sygn. akt I C 496/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami