Wyrok SA w Łodzi z dnia 18.11.2022 r. (sygn. akt I ACa 252/22) pozwany: PKO BP S.A.


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18.11.2022 roku, sygnatura akt I ACa 252/22, pozwany: PKO BP S.A. SSA Jacek Świerczyński, oddalił apelację banku, a tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19.11.2021 roku (sygn. akt I C 731/21) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania