Wyrok SA w Łodzi z dnia 15.03.2024 r. (sygn. akt I ACa 862/23) pozwany: mBank S.A PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.03.2024 roku, sygnatura akt I ACa 862/23, pozwany: mBank S.A. SSA Eryk Dąbrowski, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24.01.2023 roku (sygn. akt I C 1397/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami