Wyrok SA w Łodzi z dnia 15.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 1826/23) pozwany: PKO BP S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1826/23, pozwany PKO BP S.A. SSA Tomasz Szabelski, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28.03.2023 roku (sygn. akt II C 736/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami