Wyrok SA w Łodzi z dnia 14.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 2109/22) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 2109/22, pozwany Bank Millennium S.A SSA Anna Beniak, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 21.07.2022 roku (sygn. akt I C 904/21) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z kosztami