Wyrok SA w Łodzi z dnia 07.07.2023 r. (sygn. akt I ACa 1077/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 07.07.2023 roku, sygnatura akt V ACa 1077/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.) SSA Alicja Myszkowska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 23.01.2023 roku (sygn. akt I C 471/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami