Wyrok SA w Łodzi z dnia 06.06.2024 r. (sygn. akt I ACa 541/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 06.06.2024 roku, sygnatura akt I ACa 541/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. SSA Jolanta Jachowicz, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 15.12.2022 roku (sygn. akt I C 948/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami