Wyrok SA w Krakowie z dnia 21.12.2023 r. (sygn. akt I ACa 2957/23) pozwany: Getin Noble Bank S.A PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21.12.2023 roku, sygnatura akt I ACa 2957/23, pozwany: Getin Noble Bank S.A SSA Paweł Rygiel, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 21.12.2022 roku (sygn. akt I C 2287/20) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami