Wyrok SA w Katowicach z dnia 28.02.2022 r. (sygn. akt I ACa 128/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.02.2022 roku, sygnatura akt I ACa 128/21, pozwany: Getin Noble Bank S.A. SSA Mieczysław Brzdąk (spr.) oddalił w całości apelację banku i uwaględnił apelację kredytobiorcy. Tym samym podtrzymał wyrok SO w Katowicach stwierdzający nieważność umowy oraz dodatkowo zasadził na rzecz naszych klientów kwotę 100 670,84 PLN oraz 66 194,77 CHF według T2K.