Wyrok SA w Katowicach z dnia 25.05.2023 r. (sygn. akt V ACa 395/22) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25.05.2023 roku, sygnatura akt V ACa 395/22, pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.) SSA Wiesława Namirska, uwzględniła apelację powodów, tym samym zmieniając na korzyść wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 01.03.2022 roku (sygn. akt I C 994/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami postępowania (oddalając przy tym roszczenie o odsetki w nieznacznym zakresie)