Wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2023 r. (sygn. akt I ACa 1645/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17.02.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1645/21, pozwany: Santander Bank Polska S.A. SSA Lucyna Morys-Magiera, oddalił apelację banku, a tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 07.10.2021 roku (sygn. akt I C 250/21) zasadzający na rzecz naszych mocodawców całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania.