Wyrok SA w Katowicach z dnia 16.10.2023 r. (sygn. akt I ACa 434/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16.10.2023 roku, sygnatura akt I ACa 434/23, pozwany : mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.) SSA Joanna Naczyńska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 16.12.2022 roku (sygn. akt I C 743/22) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami