Wyrok SA w Katowicach z dnia 13.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 1699/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1699/22, pozwany: Raiffeisen Bank International AG SSA Ewa Majwald-Lasota, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.04.2022 roku (sygn. akt II C 92/22) w zakresie żądania głównego