Wyrok SA w Katowicach z dnia 10.05.2024 r. (sygn. akt I ACa 2378/22) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10.05.2024 roku, sygnatura akt I ACa 2378/22, pozwany Bank Millennium S.A. SSA Aneta Wolska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 16.08.2022 roku (sygn. akt I C 481/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami