Wyrok SA w Gdańsku z dnia 31.01.2024 r. (sygn. akt I ACa 1705/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31.01.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1705/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. SSA Marek Machnij, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 18.08.2022 roku (sygn. akt I C 721/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami