Wyrok SA w Gdańsku z dnia 30.06.2023 r. (sygn. akt V ACa 564/23) pozwany: ING Bank Śląski S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30.06.2023 roku, sygnatura akt V ACa 564/23, pozwany: ING Bank Śląski S.A. SSA Anna Daniszewska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 13.09.2022 roku (sygn. akt I C 1402/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek