Wyrok SA w Gdańsku z dnia 29.07.2022 roku (sygn. akt I ACa 645/22) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29.04.2022 roku, sygnatura akt I ACa 645/22, pozwany: Bank Millennium S.A. SSA Małgorzata Idasiak-Grodzińska (spr.), oddaliła apelację banku, a tym samym podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 16.12.2021 roku (sygn. akt I C 300/20) w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz powodów dochodzone roszczenie