Wyrok SA w Gdańsku z dnia 29.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 911/23) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 911/23, pozwany: Bank Millennium S.A. SSA Agnieszka Witczak-Słoczyńska , uwzględniła apelację powodów, tym samym zmieniając na korzyść wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 16.01.2023 roku (sygn. akt I C 790/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami postępowania