Wyrok SA w Gdańsku z dnia 18.08.2023 r. (sygn. akt I ACa 1423/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18.08.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1423/22, pozwany : Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.) SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 10.06.2022 roku (sygn. akt I C 2133/21) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami