Wyrok SA w Gdańsku z dnia 13.12.2023 r. (sygn. akt V ACa 1062/23) pozwany: PKO BP S.A PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13.12.2023 roku, sygnatura akt V ACa 1062/23, pozwany PKO BP S.A. SSA Rafał Terlecki, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 29.03.2023 roku (sygn. akt I C 1469/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami