Wyrok SA w Gdańsku z dnia 13.02.2024 r. (sygn. akt I ACa 374/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13.02.2024 roku, sygnatura akt I ACa 374/23, pozwany: Santander Consumer Bank S.A.SSA Małgorzata Rybicka-Pakuła, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 roku (sygn. akt I C 784/21) w zakresie żądania głównego