Wyrok SA w Gdańsku z dnia 05.07.2023 r. (sygn. akt V ACa 1159/22) pozwany: Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 05.07.2023 roku, sygnatura akt V ACa 1159/22, pozwany Bank BPH S.A. (poprzednio: GE Money Bank S.A.) SSA Barbara Rączka-Sekścińska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18.07.2022 roku (sygn. akt XV C 2263/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami