Wyrok SA w Białymstoku z dnia 26.01.2024 r. (sygn. akt I ACa 1262/22) pozwany: BPH S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26.01.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1262/22, pozwany BPH S.A. SSA Jarosław Kamiński, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 14.06.2022 roku (sygn. akt I C 479/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami