Wyrok SA w Białymstoku z dnia 19.05.2023 r. (sygn. akt I ACa 745/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.) PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19.05.2023 roku, sygnatura akt I ACa 745/22, pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.) SSA Grażyna Wołosowicz, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 02.03.2022 roku (sygn. akt I C 222/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania