Wyrok SA w Białymstoku z dnia 07.03.2024 r. (sygn. akt I ACa 62/23) pozwany: Bank Millennium S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 07.03.2024 roku, sygnatura akt I ACa 62/23, pozwany Bank Millennium S.A. SSA Krzysztof Chojnowski, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 08.06.2022 roku (sygn. akt I C 434/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami