Strefa Kredytobiorcy

Wygrane sprawy CHF

Nasze wygrane sprawy frankowe

Santander Bank Polska S.A.
Wyrok SO w Sieradzu z dnia 26.10.2022 r. (sygn. akt I Ca 414/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. PRAWOMOCNY

PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 26.10.2022 roku, sygnatura akt I Ca 414/22, pozwany: Santander Bank Polska S.A. SSO Barbara Bojakowska, uwzględniła apelację powodów, tym samym zmieniając na korzyść wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 22.04.2022 roku (sygn. akt I C 212/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami postępowania (oddalając przy tym roszczenie o odsetki w nieznacznym zakresie)

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Santander Consumer Bank S.A.
Wyrok SO w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 r. (sygn. akt I C 784/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24.10.2022 roku, sygnatura akt I C 784/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Santander Bank Polska S.A.
Wyrok SO w Bielsku-Białej z dnia 19.10.2022 roku (sygn. akt I C 1345/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 19.10.2022 roku, sygnatura akt I C 1345/21, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Santander Bank Polska S.A.
Wyrok SO w Poznaniu z dnia 19.10.2022 roku (sygn. akt I C 1636/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19.10.2022 roku, sygnatura akt I C 1636/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie w części dotyczącej odsetek, wyrok I instancji zapadł po niespełna 3 miesiącach od złożenia pozwu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Santander Bank Polska S.A.
Wyrok SO w Koninie z dnia 18.10.2022 roku (sygn. akt I C 739/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 18.10.2022 roku, sygnatura akt I C 739/21, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

mBank S.A.
Wyrok SO w Łodzi z dnia 12.10.2022 r. (sygn. akt II C 1227/22) pozwany: mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.10.2022 roku, sygnatura akt II C 1227/22, pozwany mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, wyrok sądu I instancji zapadł po zaledwie 3 miesiącach od złożeniu pozwu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

PKO BP S.A.
Wyrok SO w Koszalinie z dnia 12.10.2022 roku (sygn. akt I C 287/21) pozwany: PKO BP S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 12.10.2022 roku, sygnatura akt I C 287/21, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Santander Bank Polska S.A.
Wyrok SO w Toruniu z dnia 11.10.2022 roku (sygn. akt I C 146/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 11.10.2022 roku, sygnatura akt I C 146/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

Raiffeisen Bank International AG
Wyrok SO w Katowicach z dnia 11.10.2022 r. (sygn. akt I C 357/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.10.2022 r., sygnatura akt I C 357/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

ING Bank Śląski S.A.
Wyrok SO w Katowicach z dnia 06.10.2022 r. (sygn. akt I C 442/22), pozwany: ING Bank Śląski S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 06.10.2022 roku, sygnatura akt I C 442/22, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (z uwagi na rozwód osobno i proporcjonalnie do dokonanych spłat na rzecz każdego z nich) wraz z odsetkami i kosztami procesu

Pobierz dokument wyroku (.pdf)

1 67 68 69 70 71 78