TSUE zdecydował i całkowicie opowiedział się po stronie Frankowiczów! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął najważniejszą obecnie sprawę dla kredytobiorców, banków i sądów.


Pierwsza z rozpatrywanych spraw, C-520/21, dotyczyła wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim.
TSUE zdecydował, że stoi na przeszkodzie, by bank oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie unieważnionej umowy domagał się opłaty za korzystanie z kapitału. 

Druga sprawa, w której orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nosi sygnaturę C-287/22. Dotyczy ona tzw. zabezpieczenia.
Chodzi o wnioskowane przez Frankowiczów o zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego w kwestii ważności umowy kredytowej.
Również w tym przypadku TSUE stanął po stronie konsumentów!


Galeria