Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 08 czerwca 2023 roku (sygn C-570/21) wyraźnie stanął po stronie kredytobiorców frankowych, którzy część środków z kredytu wykorzystali na cel związany z działalnością gospodarczą.


W powyższej sprawie TSUE poparł więc szeroką definicję konsumenta

Nie jest już problemem, jeżeli:

👉 w kredytowanej nieruchomości była zarejestrowana działalność gospodarcza 

lub 

👉 kredyt zaciągnięty został wspólnie z osobą prowadzącą działalność


Galeria