SN uznaje teorię dwóch kondykcji za właściwą – 17.02.2021


W dniu wczorajszym (tj. 16.02.2021 roku) Sąd Najwyższy podjął uchwałę zgodnie z którą, gdy umowa kredytu frankowego jest nieważna kredytobiorcy przysługuje roszczenie o zwrot wpłaconych do banku pieniędzy, niezależnie od tego czy taki kredytobiorca jest dłużnikiem banku.

Oznacza to, że frankowicze będą mogli odzyskać od banku spłacone do tej pory raty. Bez znaczenie dla tego faktu, będzie kwestia zwrotu kapitału zaciągniętego kredytu. Nie ulega więc wątpliwości, iż powyższe orzeczenie jest dla frankowiczów w pełni korzystne!

Co istotne ww. uchwała wskazuje również kierunek w jakim może podążyć pełen skład izby cywilnej Sądu Najwyższego, który 25 marca 2021 roku ma podjąć uchwałę dotyczącą rozbieżności w dotychczasowym orzecznictwie sądów powszechnych. Treść przyszłej uchwała SN będzie kluczowa dla przyszłości postępowań frankowych, ponieważ będzie miała moc zasady prawnej i pośrednio będzie wiązać wszystkie polskie sądy. Co za tym idzie, jeśli będzie równie korzystna dla frankowiczów, może doprowadzić do istnego sądowego pogromu banków.

Sygnatura akt III CZP 11/20

https://www.prawo.pl/biznes/kredytobiorca-moze-zadac-zwrotu-zaplaconych-rat-od-banku-uchwala,506497.html