Podsumowanie 2022 roku – 29.12.2022 r.


Koniec roku podsumowuje bardzo wzmożony okres pracy dla naszej kancelarii!

Rok 2022 zamykamy 100% skutecznością w zakończonych prawomocnie sprawach.
Był to również rok pełen eksperckich wystąpień w prasie ogólnopolskiej, gdzie w sposób rzetelny wyjaśnialiśmy frankowiczom, iż zdecydowanie warto walczyć o swoje prawa w sądzie, nie godząc się na krzywdzące zapisy w umowach kredytowych.
Padały ważne pytania i wyczerpujące odpowiedzi.

Robiliśmy wszystko, aby zespół naszej kancelarii w sposób profesjonalny doradzał, analizował i obsługiwał Państwa na najwyższym poziomie.
Warto zaznaczyć również, iż obecnie prowadzimy w Państwa imieniu ponad 900 spraw w sądach, i to właśnie pokazuje w jak ogromnym stopniu obdarzyliście nas Państwo zaufaniem – za co ogromnie dziękujemy.

Zapewniamy Państwa, że dołożymy wielkich starań, aby kolejny rok 2023 był jeszcze lepszy!
Kontakt z naszą kancelarią: +48 608 64 91 07 kancelaria@kppp.pl www.kppp.pl


Galeria