O nas

Od dekady zespół prawników kancelarii na skalę krajową prowadzi skuteczną walkę z instytucjami finansowymi (m.in. bankami, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi) zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Wieloletnia obserwacja rynku i doskonała znajomość specyfiki sporów prowadzonych z różnorodnymi instytucjami finansowymi, a także nieustanna konieczność podążania za zmianami zachodzącymi na rynku obrotu wierzytelnościami pozwalają zapewnić całościową i rzetelną obsługę prawną powierzonych nam spraw.

Od 2015 roku nieprzerwanie rozwijamy dział wsparcia prawnego dla „frankowiczów” czyli osób, które zawarły umowę „kredytu pseudofrankowego”. Niemalże we wszystkich tego typu umowach zawarte są klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia umowne), które powodują zawyżenie zobowiązania kredytobiorcy wobec banku, godząc w równowagę kontraktową stron.

W ramach swojej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą prawną spraw związanych z umowami kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego zarówno poprzez występowanie z powództwem do sądu w imieniu naszych klientów, jak również poprzez podjęcie obrony w sytuacji wniesienia przez bank pozwu w związku z wypowiedzeniem danej umowy kredytowej. Ponadto, prowadzimy sprawy z funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami windykacyjnymi, bankami, firmami pożyczkowymi i innymi podmiotami na etapie polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Dzięki ściśle ukierunkowanemu zakresowi usług, bogatemu doświadczeniu naszych specjalistów oraz doskonale nam znanym mechanizmom rządzącym rynkiem finansowym w Polsce, powierzenie nam prowadzenia sprawy znacząco zwiększa szansę na osiągnięcie pozytywnego rezultatu. Mimo, iż nasza siedziba znajduje się we Wrocławiu z powodzeniem prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

Prawnicy kancelarii na wyłączność zajmują się również obsługa prawną serwisu internetowego www.skutecznysprzeciw.pl, który jest jednym z liderów firm oddłużeniowych w Polsce.


 

Radcowie Prawni

 • Mateusz Płudowski

  Radca Prawny [Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa]

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi sporów konsumentów z instytucjami finansowymi. Od wielu lat odpowiedzialny jest za bezpośredni kontakt z klientami kancelarii. Ekspert w licznych publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku wierzytelności oraz sporów konsumenckich. Od kilku lat specjalizuje się w sporach dotyczących kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego.

   

  https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/ugoda-frankowa-z-bankiem-to-sie-nie-oplaca/n2dql8x 

   

  https://kppp.pl/pl/frankowiczu-nie-zwlekaj-z-pozwem-artykul-kancelarii-w-tygodniku-polityka-z-dnia-22092021-r-197

   

  https://www.youtube.com/watch?v=A4ZPw6XlhHg

 • Aleksandra Płudowska

  Radca Prawny [Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa]

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Swoje doświadczenie zdobywała w renomowanych wrocławskich kancelariach. Posiada długoletnią praktykę w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności w sporach z bankami, firmami windykacyjnymi oraz funduszami sekurytyzacyjnymi. Pozyskaną wiedzę i zdobyte doświadczenie umiejętnie przekłada na opracowywanie strategii procesowych wysoce zwiększających szansę na pozytywne zakończenie sprawy.

 • Mateusz Malaka

  Radca prawny [Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa]

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  W swojej ponad 10-letniej karierze zawodowej zdobywał doświadczenie jako radca prawny w największych polskich firmach windykacyjnych, reprezentując w sporach sądowych fundusze sekurytyzacyjne oraz banki. Obecnie specjalizuje się zagadnieniach związanych z tematyką abuzywności klauzul umownych w kredytach walutowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Reprezentuje klientów kancelarii w sprawach toczących się przed sądami na   terenie całego kraju. W ramach poszerzania wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i finansów w 2018 roku złożył z pozytywnym wynikiem egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego.

 • Adam Marcinkiewicz

  Radca prawny [Specjalizacja: kredyty frankowe]

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Radca prawny od 2012 roku. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom na tle umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej

 • Paulina Czapla - Zdanowska

  Radca prawny [Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa]

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  W swojej 7-letniej karierze zawodowej współpracowała z kancelariami prawnymi na terenie Wrocławia oraz z jednym z dużych banków. Obecnie koncentruje się na zagadnieniach związanych z tematyką abuzywności klauzul umownych w kredytach indeksowanych oraz denominowanych do franka szwajcarskiego. Reprezentuje klientów kancelarii w sprawach toczących się przed sądami na terenie całego kraju. Z kancelarią współpracuje od 2018 r.

 • Anna Giżewska

  Adwokat [Specjalizacja: kredyty frankowe]

   

  Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w uznanych wrocławskich kancelariach. Posiada długoletnią praktykę w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, w szczególności sporów z instytucjami finansowymi. Obecnie koncentruje się na prowadzeniu spraw sądowych przeciwko bankom na tle umów kredytowych powiązanych z kursem waluty obcej. Reprezentuje klientów kancelarii w sądach na terenie całego kraju. Z kancelarią związana od 2021 roku.

 • Dorota Walczyk

  Radca prawny [Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa]

  Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2017 roku wpisana na listę radców prawnych OIRP Wrocław.

   

  Jej zainteresowania koncentrują się na prawie zobowiązań, prawie bankowym, ochronie konsumenta i pomocy osobom zadłużonym.

 • Magda Białas

  Aplikant adwokacki [Specjalizacja: kredyty frankowe]

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

   

   

  Od 2019 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2014 roku podczas pracy w kancelariach prawnych. Przedmiotem jej zainteresowań jest tematyka związana z procesem cywilnym. Obecnie zajmuje się sporami dotyczącymi kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego

 • Agnieszka Kuchna

  Aplikant radcowski [Specjalizacja: kredyty frankowe]

  Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Od 2019 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej  Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2018 roku podczas pracy w największej polskiej kancelarii specjalizującej się zagadnieniach związanych z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi do walut obcych. Brała udział w ponad 500 sprawach frankowych przeciwko bankom. Z kancelarią współpracuje od 2021 roku.

 • Tomasz Bańbura

  Prawnik [Specjalizacja: kredyty frankowe, antywindykacja sądowa]

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

   

  Po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra ukończył Podyplomowe Studium „Gospodarka Nieruchomościami - Wycena” na Politechnice Wrocławskiej. Przez ponad 5 lat zdobywał doświadczenie zawodowe w największych w Polsce kancelariach windykacyjnych, zajmując się obsługą prawną spraw należących do portfeli funduszy inwestycyjnych oraz klientów B2B. Z Kancelarią związany jest od 2018 roku, gdzie odpowiada za kompleksową obsługę prawną spraw z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego na etapie sądowym oraz egzekucyjnym.

 • Krystian Radek

  Prawnik [Specjalizacja: antywindykacja sądowa]

  Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie praktyk studenckich we wrocławskich i częstochowskich kancelariach prawnych. Do jego zadań należy bieżąca obsługa klienta, sporządzanie pism procesowych oraz monitorowanie prowadzonych spraw na etapie sądowym. Z kancelarią współpracuje od 2018 r.

 • Mateusz Nowak

  Prawnik [Specjalizacja: antywindykacja sądowa]

  Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Do jego zadań należy bieżący kontakt z klientem, sporządzanie pism procesowych oraz monitorowanie prowadzonych spraw na etapie sądowym. Z kancelarią współpracuje od 2019 r.

 • Aleksander Szaflik

  Prawnik [Specjalizacja: antywindykacja sądowa]

  Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Do jego zadań należy bieżący kontakt z klientem, sporządzanie pism procesowych oraz monitorowanie prowadzonych spraw na etapie sądowym. Z kancelarią współpracuje od 2017 r.

 • Artur Grams

  Prawnik [Specjalizacja: antywindykacja sądowa]

  Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

   

  Do jego zadań należy bieżący kontakt z klientem, sporządzanie pism procesowych, monitorowanie prowadzonych spraw na etapie sądowym oraz zadania administracyjne.