Korzystna opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie C-520/21


Kolejna korzystne stanowisko dla kredytobiorców frankowych w przedmiocie tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Rzecznik TSUE Anthony Michael Collins potwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytu banki nie mogą się domagać od konsumenta żadnych dodatkowych roszczeń poza zwrotem kapitału kredytu. Przyznanie bankom jakiegokolwiek dodatkowego świadczenia prowadziłoby do naruszenia dyrektywy, która ma szczególnie chronić konsumentów przed takimi bezprawnymi działaniami.

Co więcej, rzecznik wskazał, że kredytobiorcy natomiast mogą się domagać od banku nie tylko zwrotu uiszczonych rat i odsetek od dnia wezwania do zapłaty, ale także dodatkowych roszczeń. W zakresie tych ostatnich wymaga to potwierdzenia przez sąd krajowy na podstawie polskich przepisów.

Finalnie kwestia zostanie jeszcze rozstrzygnięta w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego możemy spodziewać się w połowie 2023 roku. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że wyroki pokrywają się z wcześniejszymi opiniami rzecznika. Co więcej, TSUE już wcześniej wyrażał pogląd, zgodnie z którym banki nie powinny czerpać korzyści gospodarczych z umów, do których wprowadzały nieuczciwe klauzule.

Wydana opinia powinna zatrzymać pozwy banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i zachęcić kredytobiorców frankowych do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego. Unieważnienie umowy kredytu w CHF jest dla nich korzystne i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami na rzecz banku.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy i szacunkowych korzyści w przypadku wygranej.


Galeria