KNF zachęca do ugód z bankami – 10.12.2020


Przewodniczący KNF podczas spotkania ze Związkiem Banków Polskich wskazał, że nastał czas w którym należy uporać się z problemem kredytów walutowych. Zgodnie z przedstawioną przez niego propozycją banki powinny zaoferować klientom dobrowolną możliwość (…) zawierania porozumień, na mocy których klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego kredyt od początku był kredytem złotowym oprocentowanym według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę (…).

Jednocześnie przewodniczący KNF zaznaczyła, że taka konstrukcja musi również uwzględniać interesy klientów, którzy w podobnym okresie zaciągnęli kredyty w złotówkach, tak aby nie byli oni poszkodowania względem frankowiczów.

Same banki na chwilę obecną odmawiają komentarz do propozycji przewodniczącego KNF lub traktują je jako wstępne zaproszenie do rozmów z klientami. Biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie orzecznictwo sądów wyraźnie przychyla się do argumentacji frankowiczów może się to okazać z perspektywy banków bardzo ciekawą propozycją.

Jednak z punkty widzenie klientów banków propozycja wydaje się mocno nie satysfakcjonująca, bowiem na chwilę obecną frankowicze mogą o wiele więcej wygrać w toku spraw sądowych.

https://www.prawo.pl/biznes/propozycja-knf-ugod-bankow-z-frankowiczami-analiza,505125.html