Kalkulator umowy CHF

Samodzielnie dokonaj analizy Twojej umowy kredytowej i sprawdź, czy występują w niej zapisy abuzywne kwalifikujące do unieważnienia. Analizę zalecamy wykonywać posiadając w pobliżu umowę kredytową celem sprawdzenia danych niezbędnych dla celów kalkulacji. Przedstawione wyniki są wartościami szacunkowymi uzyskanymi w oparciu o podstawowe informacje uzyskane o kredycie, szczegółową analizę zrealizowaną przez dział prawny uzyskać można po przesłaniu kompletu dokumentów dotyczących zaciągniętego kredytu w walucie franka szwajcarskiego.

1
DANE
UMOWY KREDYTOWEJ
2
WYNIK
ANALIZY
* - pole wymagane do wygenerowania analizy Twojej umowy kredytowej
1. Podaj nazwę banku w którym zaciągnięto kredyt. Zwróć uwagę na następstwo prawne i informację podane w nawiasach. Bank, w którym zawierano kredyt może mieć obecnie innego następcę prawnego, a co za tym idzie inną nazwę.
2. Podaj informację o miesiącu oraz roku zaciągnięcia kredytu. Jest to niezwykle istotne z uwagi na potrzebę określenia kursu CHF, z jakim uruchomiono kredyt. Jeżeli jest znana, podaj dokładną datę uruchomienia kredytu.
3. Wybierz walutę oraz kwotę kredytu, która znajdowała się na umowie z bankiem. W zależności od rodzaju waluty Twój kredyt może być kredytem indeksowanym bądź denominowanym.
4. Podaj okres kredytowania (w latach). Czy kredyt został już spłacony w całości? Jeżeli tak, podaj datę spłaty - jeżeli jest Ci znana. W takim samym przypadku możesz wprowadzić także marżę na umowie w dniu uruchomienia.