Czy kredyty frankowe wykończą banki? – 12.11.2020 r.


Z doniesień prasowych wynika, że na zlecenie Raiffeisen Bank International AG International powstał raport omawiający skutki jakie wywołają pozwy frankowe w obrębie gospodarki oraz sektora bankowego. Z treści raportu wynika, iż możliwe są trzy scenariusze: optymistyczny dla banków, umiarkowany oraz pesymistyczny dla sektora bankowego. 

Pierwszy scenariusz zakłada, że niewiele osób zdecyduje się na wystąpienie z pozwem przeciwko bankom (30 tyś pozwów), a ponado, że sądy będą rozstrzygać w połowie spraw na korzyść banków. Przy spełnienu takich przesłanek banki miały by ponieść: 

  • 60% strat z tytułu orzeczeń unieważnieniających umowy kredytowe; 
  • 30% straty z tytułu orzeczń konwersujących kredyty walutowe na złotowe z LIBOR-em; 
  • 10% strat  z tytułu orzeczeń nakazujących zwrot spredow walutowych; ​

​Powyższy straty należało by odnieść do wartość reprezentowanej przez kredyty walutowe w portfelach kredytowych danego banku. 

Scenariusz umiarkowny zakłada złożenie przez klientów banków 110 tyś. pozwów oraz zwycięstwo kredytobioróców w 75% spraw. W takiej sytuacji banki miały by ponieść straty sięgające:

  • 70% z tytułu orzeczeń unieważnieniających umowy kredytowe; 
  • 25% z tytułu orzeczń konwersujących kredyty walutowe na złotowe z LIBOR-em; 
  • 5% z tytułu orzeczeń nakazujących zwrot spredow walutowych; ​

​Liczonych od wartości kredytów walutowych w portfelu danego banku. 

W najgorszym, z punktu widzenia banków, scenariuszu do sądów wpływa 280 tyś. pozwów, a banki przegrywają 95% spraw. W takim wypadku baki musiały by sie liczyć ze stratami w wysokości: 

  • 80% z tytułu orzeczeń unieważnieniających umowy kredytowe; 
  • 20% z tytułu orzeczń konwersujących kredyty walutowe na złotowe z LIBOR-em; 
  • 0% z tytułu orzeczeń nakazujących zwrot spredow walutowych; ​

Wiele wskazuje, na to, że na chwilę obecna realizuje się ten najgorszy, z punktu widzenie banków, scenariusz. 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/frankowicze-pozwy-przeciwko-bankom-scenariusze-dla-gospodarki/gejdzey?utm_source=onet40&utm_medium=referral&utm_campaign=share_from_detail_top