ABC Frankowicza #46

Szybkie postępowania apelacyjne w sprawach frankowych - 12.05.2023 r.

Rok temu informowaliśmy Państwa o naszych sukcesach w sądach Apelacji Szczecińskiej i Katowickiej wskazując na szybkie terminy wyznaczania rozpraw oraz wydawania orzeczeń. Dziś powracamy z aktualizacją tematu. Mamy jeszcze lepsze informacje. Ponownie możemy pochwalić się wręcz błyskawicznymi rozstrzygnięciami, które zostały wydane w sądach także spoza wyżej wymienionej lokalizacji.

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Sieradzu ogłosił wyrok w sprawie naszej klientki (sygn. akt: I C 525/22), w którym w całości uznał nasze żądanie za zasadne i unieważnił umowę kredytu, zasądzając zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami oraz kosztami procesu. Co istotne, pozew w przedmiotowej sprawie został złożony do sądu w grudniu 2022 r. Tym samym sprawa w I instancji zakończyła się w zaledwie 4 miesiące.

Miło zaskoczył nas również Sąd Okręgowy w Toruniu oraz Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Sprawa naszych klientów rozpoczęła się od złożenia pozwu w lipcu 2021 r. Wygrana w Sądzie Okręgowym w Toruniu (sygn. akt: I C 1402/21) miała miejsce już we wrześniu następnego roku. Natomiast rozprawa apelacyjna została wyznaczona na czerwiec tego roku. Całe postępowanie zakończy się zatem prawomocnie w niespełna 2 lata.

Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał pozytywny dla naszych klientów wyrok (sygn. akt: I C 471/22) zaledwie w ciągu 10 miesięcy od założenia sprawy (pozew został złożony w marcu 2022 r., wyrok wydano w styczniu 2023 r.). Termin rozprawy apelacyjnej w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi został wyznaczony na czerwiec tego roku. Tym samym i w tym przypadku sprawa prawomocnie zakończy się w mniej niż 2 lata.

Błyskawicznie zakończyła się także sprawa naszych klientów w Legnicy (sygn. akt: I C 43/22). Pozew został złożony w styczniu 2022 r., zaś wyrok zapadł w czerwcu 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zakończył prawomocnie postępowanie w kwietniu tego roku. Całość trwała zatem mniej niż półtora roku.

Z powyższego wynika, że sprawy frankowe nabierają prędkości w całej Polsce. Nie ma już mowy o pojedynczych sądach, które procedowały sprawy szybciej niż pozostałe. Obecnie grono tych sądów znacznie się powiększyło. Nie należy się zatem obawiać, że w związku z kwietniową nowelizacją i narzuceniem przez ustawodawcę możliwości skierowania pozwu wyłącznie do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kredytobiorcy jest on postawiony na słabszej pozycji i zmuszony do wieloletniego procesu.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy,  szacunkowych korzyści w przypadku wygranej, a także wniesienia powództwa do Sądu.