ABC Frankowicza #45

Szybsze wygrane Frankowiczów po rewolucyjnej nowelizacji KPC - 28.04.2023 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od 15 kwietnia 2023 r. pozwy przeciwko bankom muszą być kierowane wyłącznie do Sądu z okręgu, w którym znajduje się miejsce zamieszkania kredytobiorcy. Zmiana ta obowiązywać będzie przez 5 lat. Głównym celem nowelizacji jest odciążenie Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydziału Frankowego, w którym obecnie czas oczekiwania nawet na pierwszy termin rozprawy wynosi 3 lata. Przeważająca część pozwów dotychczas kierowana była do tego właśnie Sądu, z uwagi na przepisy umożliwiające kierowanie pozwu do sądu właściwego ze względu na siedzibę banku. Jednakże wraz ze wzmożonym zainteresowaniem dotyczącym problemu kredytów frankowych i decyzją kredytobiorców o pozwaniu banku, wzrosła ilość wpływających tam spraw. Ta sytuacja doprowadziła do przeciążenia Sądu Okręgowego w Warszawie, a to znacząco wydłużyło okres oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie. W samym 2022 r. do wydziału tzw. Frankowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie wpłynęło ok. 25 tys. spraw. Wprowadzona zmiana legislacyjna oznacza dla tego Sądu nawet 70 procent mniejszy wpływ spraw, a to powinno usprawnić procedowanie spraw dotychczas przyjętych do rozpoznania w tym Sądzie.

Czy należy się obawiać, że sądy miejsca zamieszkania będą orzekały odmiennie niż Sąd Okręgowy w Warszawie? Nie. Obecna linia orzecznicza dotycząca tzw. kredytów frankowych jest na tyle ugruntowana i potwierdzona orzeczeniami TSUE i SN, że tego typu sprawy nie rodzą problemów interpretacyjnych jak miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Ponadto wielość i niemalże pełna jednolitość dotychczas wydanych wyroków w tzw. sprawach frankowych sprawia, że sądy spoza Warszawy będą mogły znacznie skrócić czas oczekiwania na pozytywne zakończenie sprawy.

Czy zmiana ta jest korzystna dla frankowiczów? Tak. O ile jest to rewolucja dla tematu sporów frankowych, to w naszej ocenie będzie miała korzystny wpływ dla konsumentów wytaczających powództwa przeciwko bankom.  Kierowanie spraw do sądu właściwego dla miejsca ich zamieszkania znacząco powinno przyspieszyć uzyskanie wyroku, a sprawy powinny się kończyć prawomocnie w II instancji już nawet po 2 latach od dnia wniesienia pozwu. 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy,  szacunkowych korzyści w przypadku wygranej, a także wniesienia powództwa do Sądu.