Podsumowanie 2023 roku


Ostatnie miesiące były dla naszej kancelarii okresem wzmożonej aktywności, co stanowi istotny element podsumowania 2023 roku!

Rok 2023 zamykamy kolejny raz 100% skutecznością w zakończonych prawomocnie sprawach.
W dalszym ciągu aktywnie uczestniczyliśmy w życiu publicznym, dzięki licznym wystąpieniom eksperckim w ogólnopolskich mediach.

Naszym celem jest rzetelne wyjaśnianie złożonej problematyki kredytów frankowych.
Rok 2024, to będzie nadal kontynuacja doskonałej jakości usług oraz dalszy rozwój naszej kancelarii.

Dziękujemy za wspólnie spędzony rok i za zaufanie, jakim nas obdarzyliście.
Gwarantujemy, że podejmiemy wszelkie wysiłki, aby kolejny rok był jeszcze bardziej udany i satysfakcjonujący dla naszych klientów!

Kontakt z naszą kancelarią: +48 608 64 91 07 kancelaria@kppp.pl www.kppp.pl


Galeria