Wyrok SO w Warszawie z dnia 20.05.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 6208/23) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.05.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 6208/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu