Wyrok SO w Warszawie z dnia 05.12.2023 r. (sygn. akt XXVIII C 13528/22) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 05.12.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 13528/22, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek