Wyrok SO w Warszawa-Praga z dnia 27.09.2023 r. (sygn. akt III C 1835/22) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 27.09.2023 r., sygnatura akt III C 1835/22, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy ,zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek