Wyrok SO w Sieradzu z dnia 26.07.2023 r. (sygn. akt I Ca 324/23) w sprawie o BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z KAPITAŁU (powód: Santander Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 26.07.2023 roku, sygnatura akt I Ca 324/23, powód Santander Bank Polska S.A. Powództwo zostało wytoczone przez bank wobec uprzednio przegranego procesu o ustalenie nieważności umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Sieradzu podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z dnia 25.04.2023 roku (sygn. akt I C 61/23) i tym samym oddalił apelację powoda, jednocześnie zasądzając zwrot kosztów procesu na rzecz naszych Klientów