Postanowienie z dnia 20.09.2021 r. SO w Koszalinie o zabezpieczeniu pozwu przeciwko bankowi Bank BPH S.A. (sygn akt: I C 692/21)


Postanowieniem z dnia 20 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie wstrzymał obowiązek dokonywania comiesięcznych rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych w umowie o kredyt hipoteczny.