KOMUNIKAT dla klientów Getin Noble Bank S.A. – skarga na Decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022r. w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. – 04.10.2022 r.


Szanowni Państwo

informujemy, że Kancelaria pracuje obecnie nad stworzeniem dla swoich Klientów bezpłatnego wzoru skargi na Decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29 września 2022r. w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A.

Osoby zainteresowane zaskarżeniem tej decyzji, prosimy o wiadomość e-mail na adres: d.drapisz.drozd@kppp.pl do środy (05.10.2022 roku) do godziny 20:00. 

Klienci, którzy prześlą wiadomość, otrzymają w czwartek (06.10.2022 roku) do godz. 14.00 wzór skargi wraz z instrukcją dalszego postępowania. Skargę należy nadać nie później niż w piątek 7 października 2022r. w placówce pocztowej wraz z dowodem uiszczenia opłaty w kwocie 200 zł na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o numerze 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000.

Podkreślamy, że wzór skargi zostanie przesłany tylko Klientom zainteresowanym wniesieniem skargi we własnym imieniu.