Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczoną przez kancelarią pomoc prawną ustalane jest w oparciu o wycenę indywidulaną odniesioną do stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy kancelarii. W tej kwestii szczególną uwagę przywiązujemy do transparentności i uczciwości.

Analiza umowy frankowej oraz wycena sprawy zawsze jest bezpłatna. 

Najczęściej stosowany przez nas system rozliczeń w sporach z zakresu szeroko rozumianej problematyki kredytów frankowych, to system succes fee – obejmujący podstawową stawkę ryczałtową oraz dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego zakończenia sprawy.

Klient kancelarii ma możliwość wybrać formę rozliczenia (wyższa opłata na początek lub wyższa opłata za sukces). Prowadzimy wyłącznie sprawy w których wierzymy w końcowy sukces. Wedle naszego rozpoznania oferta kancelarii jest konkurencyjna w stosunku do ofert innych podmiotów działających na rynku.