Depositphotos_42931519_original.jpg

Wierzytelności zabezpieczone hipotecznie

Kategorią spraw, której w ramach prowadzonej przez nas działalności poświęcamy szczególną uwagę jest pomoc prawna udzielana w sprawach dotyczących wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Z uwagi na ciężar gatunkowy tego rodzaju sporów oraz niejednokrotnie niebagatelnie wysoką wartość przedmiotu sporu po wnikliwej analizie sprawy, nasi prawnicy każdorazowo opracowują strategię mającą na celu polepszenie sytuacji prawnej dłużnika. Naszym celem jest bowiem dołożenie wszelkich starań, by w trwającym postępowaniu przed sądem w możliwie jak najszerszy sposób ochronić interesy klienta i w zależności od stanu faktycznego i prawnego sprawy doprowadzić do oddalenia powództwa w całości lub choćby zmniejszenia zasądzonych na rzecz wierzyciela kwot. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu z powodzeniem prowadzimy sprawy długów zabezpieczonych hipotecznie, zaś wypracowana przez nas taktyka procesowa, a także doskonale nam znane mechanizmy rządzące rynkiem obrotu wierzytelnościami pozwalają skutecznie bronić naszych klientów w postępowaniach sądowych prowadzonych na terenie całego kraju.