Depositphotos_1409779_original.jpg

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to druga szansa dla każdej osoby, która boryka się z trudnościami finansowymi. Celem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów świadczymy profesjonalną obsługę prawną w zakresie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. Jeśli zostaną spełnione ustawowe przesłanki z naszą pomocą mogą Państwo skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką. W imieniu naszych klientów przygotowujemy wszelką niezbędną dokumentację i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także gwarantujemy bieżące monitorowanie sprawy na etapie sądowym.

Kto może ubiegać się o ogłoszenie upadłości?

Warunkiem do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest wykazanie, że dłużnik stał się niewypłacalny. Należy jednak mieć na uwadze, iż ciężka sytuacja finansowa dłużnika nie może być wypadkową umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Sąd ma prawo do oddalenia wniosku o upadłość, gdy w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku:

  • prowadzono postępowanie upadłościowe względem dłużnika i zostało ono umorzone
  • dłużnik nie realizował ustalonego planu spłat wierzytelności
  • dłużnik nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości, mimo iż według przepisów miał taki obowiązek
  • czynności prawne wykonywane przez dłużnika były wykonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli

Wynagrodzenie

Z uwagi na specyfikę ww. postępowania wynagrodzenie ustalane jest na określoną stawkę ryczałtową płatną z góry za każdy miesiąc trwania postępowania w zależności od stopnia skomplikowania sytuacji finansowej klienta.