Pro bono

Biorąc pod uwagę nasze bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych z firmami windykacyjnymi, funduszami oraz bankami, kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną wykonywaną dobrowolnie i bezpłatnie na rzecz osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej, których nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej w postępowaniu przed sądem, a które niewątpliwie takiej pomocy potrzebują.

W sprawach tego rodzaju prosimy o kontakt na adres mailowy: probono@kppp.pl