Pomoc prawna

Potrzeba świadczenia pomocy prawnej, której udzielamy w ramach prowadzonej przez nas działalności wynika z konieczności przywrócenia równowagi na rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce.

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną różnego rodzaju wierzytelności, w tym także wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Z powodzeniem prowadzimy spory sądowe z bankami,  parabankami, firmami windykacyjnymi, funduszami sekurytyzacyjnymi, firmami pożyczkowymi, telekomami na terenie całego kraju. Pomagamy także w odzyskiwaniu należności bezprawnie wyegzekwowanych przez ww. podmioty.

W ramach naszej działalności  świadczymy także profesjonalną pomoc prawną w zakresie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej.